Свободна практика или ЕООД кое е по изгодно?

Кое е по – изгодно  - ЕООД или Свободна практика?

 

Това е въпрос, който много често ми задават клиентите. На него обаче няма еднозначен отговор.

За да могат клиентите да направят своя информиран избор аз обикновенно правя един паралел между двате дейности пред тях , който ще направя и сега накратко.

 

1.       ЕООД

-Това е търговско дружество, което се регистрира в Агенцията по вписванията. Има съответно държавна такса за тази регистрация, адвокатски хонорар и уставен капитал, който трябва да се внесе в специална набирателна сметка и средствата се блокират в тази сметка до излизането на Решението за Фирмата.  Добрата новина тук е, че изискването за минимален капитал е 2 лв.  Когато става въпрос за фирма за услуги  може да се използва по – нисък  уставен капитал.

Общо с адвокатския хонорар и нотариланите такси средно регистрацията излиза около 300лева.

-След  регистрацията трябва да откриете банкова сметка на дружеството, да наемете счетоводител и да помислите дали според дейността която ще развивате се налага да имате регистрация по ЗДДС. Ако работите някакви онлайн услуги и клиентите са ви от други държави, ако ще рекламирате чреюз платформи като Facebook и Google, то регистрацията по ЗДДС е задължителна. Също така е добре да имате визия за бъдещите ви приходи поне  1 година напред, защото при облагаем доход 50 000 лв за дванадесет месеца регистрацията по ДДС също е задължителна. Това е много важно и добре да се направи предварително, тъй като е свързано с проверки от страна на НАП. ( 50 000 лв  за 12 месеца са  4166,67 лв на месечна база). Ако очакваните приходи от дейността са над тази сума месечно също е добре да помислите за регистрация по ДДС. Тук само ще маркирам, че това са неща които ще обсъдите и с вашия счетоводител, тъй като има дейности, които по закон са освободени от ДДС. Медицинските  и образователните услуги например.

- Следващия момент е Осигуряването на Управителя. Управителя на ЕООД може да се осигурява по Договор за управление и контрол на прага за съоветната дейност, който е около 900 лв средно или като Самоосигуряващо се лице на 650лв  за 2021г.  Разликите между двата вида осигуряване  са много. Обикновено хората избират да се осигуряват като Самоосигуряващи – разхода е 203 лв за осигуровки с право на болнични.

- Търговското дружество най – общо  е задължено да води счетоводство, да си закупи касов апарат при получаване на средства в брой  и да облага печалбата си с корпоратиевн данък, който е 10%. След приспадането на този данък от облагаемата печалба остатъка от сумата се облага с 5% ( т.нар данък дивидент ).  Този данък се удържа от фирмата преди средствата да се изплатят на собственика. Ефективния налог е 14.5% .

 

2.       Свободна практика

-          Регистрира се съвсем лесно в Агенцията по вписвания. Таксата е 10 лева. След регистрацията се подава декларация в НАП за начало на осигуряването.

-          Осигуровки се дължат всеки месец авансово върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите лица 650лв.  за 2021г.  Казвам Авансово, защото не е задължително да имате приходи през съответния месец, но ако имате започнато осигуряване осигуровките са дължими.

-           При Свободната практика имате нормативно признати разходи  - различен процент за различните дейности. В общия случай 25% ( 40% са за творци  ) Върху разликата се плаща данък, който е 10%

-          При положение, че се работи с Google, Facebook, Etsy, Booking  и др. Регистрацията по ДДС е задължителна. Тя би могла да бъде по общия ред или на основание на чл. 97А от ЗДДС, при които член не сте длъжни да начислявате ДДС върху услугите или стоките, които предлагате. По този въпрос задължително трябва да се консултирате със счетоводител.

-          Също така ако приходите на Физическото лице надхвърлят 50 000 лв за 12 календарни месеца възниква задължение да се регистрира по ДДС. Обръщам внимание, че се вземат предвид всички приходи – наеми, хонорари, граждански договори, както и от дейността, за която е разкрита свободната практика.

Например: Художник, регистриран като Самоосигуряващо се лице продава картини чрез галерии, чрез Фб и през Etsy,  освен това дава апартамент под наем и понякога преподава в частна школа за Млади таланти.  Как стоят нещата? -  Това лице е задължено да има регистрация по ЗДДС на основание на чл 97А  заради работата си с Facebook  и Etsy. От приходите си от продажба на картини приспада 40 % нормативно признати разходи. Приходите от наем са с 10% нормативно признати разходи,  а приходите от хонорари като преподавател са с 25% НПР.  Осигуровките са изцяло за негова сметка.  Има задължение да се осигурява авансово върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица  ( 650 лв. за 2021г.) И последно,  но не на последно място това лице трябва да следи прихода от всички източници  и при достигане на 50 000 лв за 12 месеца има задължения за регистрация по ЗДДС.  Това е малко сложен казус, но исках с един пример да обобщяповече варианти. Не е невъзможно подобна ситуация да възникне и при Вас.

За да сте сигурни и спокойни не се колебайте да ни потърсите.

За нови клиенти първата ни  консултация е безплатна.

Успех с вашето ново начинание!

 

Метериала подготви: Ангелина Харизанова

Designconsult IT - design web motion outsourcing