Счетоводство

Хамикс БГ предлага цялата гама от счетоводни услуги на пазара. 


1. Цялостно Абонаментно счетоводно обслужване,

което включва изготвяне на счетоводна политика,  обработка на фактури, обработка на заплати, подаване на ДДС, VIES, Интрастат, Декларации образец 1 и 6,  Счетоводен и Данъчен Амортизационни планове, Годишно счетоводно приключване, подаване на ГФО И ГДД. Отчитане на предприятието пред НСИ, когато е необходимо. При желание на клиента изготвяме и месечни отчети за финансовото състояние на фирмата и резултатите от дейността. Съдействие при избор на Одитор. Контакти с одитиращото предприятие

За всеки клиент подписал договор за Абонаментно счетоводно обслужване за минимум 12 месеца първите три такси са с отстъпка.  Отстъпките варират в зависимост от документооборота и дейността  на фирмата  

Предоставяме и изцяло онлайн счетоводство. Съвременните технологии позволяват да се работи много успешно изцяло онлайн, без значение локацията,   без физически контакт. Това се случва като получаваме от клиентите сканирани копия на документите. Ние ги обработваме и също по интернет подаваме цялата счетоводна  информация. С клиента комуникираме по  удобен и за двете страни начин. Хамикс БГ работи по този начин с част от своите клиенти много преди Пандемията Ковид 19 да направи това ежедневие за всички нас. Доверете се на опита. 

 

2.      Изготвяне на ведомости за заплати

Предлагаме това като отделна от счетоводството  услуга, тъй като все  по – често се налага обработката и плащането на заплатите, както и всичко свързано с това да бъде възложено на външна фирма заради конфиденциалност. Овен това счетоводната кантора не ползва отпуск не боледува и не отсъства от работа. При въпрос или проблем на клиента винаги се отзоваваме.

            Най - общо услугата включва

 • Изготвяне на  досиета на служителите;

 • Изготвяне на трудови  договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.

 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП;

 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала;

 • Подаване на болничните листове в НОИ;

 • Изготвяне на всички необходими  служебни бележки и удостоверения

 • Консултации и съвети относно трудовото законодателство;

 • Консултации и изготвяне на документи при  назначаване  или командироване на чуждестранни специалисти

 

3.   ДДС  -  Услуги и консултации планиране – Въпреки, че вече има възможност регистрацията по ЗДДС да се случва още с регистрирането на фирмата в много случаи се налага дружества да се регистрират по ЗДДС след започване на дейност. Екипът ни има опит и в последващи дерегистрации ако това е необходимо.

Прагът за регистрация по ДДС в България е доста нисък – 50 000лв оборот за период от 12 месеца и след последните промени в законодателство сроковете са доста кратки и глобите големи.  

 • Подаване на нулеви ДДС

 • Възстановяване на ДДС

 • Консултации и регистрации по OSS ( One Shop stop ) – Специалния режим за облагане по ДДС. Обслужване на едно гише

 • Регистрация по ЗДДС на основание на чл. 97а - този специален вид регистрация по ДДС се налага доста широко в практиката. Регистрацията на основание на този член дава възможност да се работи с ФБ, Гугъл, Етси, Букинг и други платформи, които изискват лицата да имат BG номер. Регистрацията по този член дава възможност да не начислявате ДДС върху стоката или услугата която предлагате, но да имате VAT номер за да ползвате услугите на компании като Facebook, Google или Booking

4. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Изготвяне на ОПР, Баланс и всички справки касаещи годишното отчитане.

 Анализ на финансовото състояние на фирмата и консултация за финансиране. Посредничество при предоставяне на банков кредит. 

5. Данъчна защита и счетоводни консултации

 • Помощ при спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с НАП, НОИ, ревизори и др.

 • Представителство на фирмата при възстановяване на ДДС,  проверки и ревизии.

 • Консултации при прилагане на СИДДО

 • Всички клиенти на Хамикс БГ имат право на неограничен консулт в сферата на данъчното, трудовото и осигурителното право.

 Не се притеснявайте да питате!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни.  

 

6.Административни услуги 

 

 •  Регистрация на фирма в търговския регистър

 •  Съдействие при промени по фирмени дела

  • Изготвяне на различни видове договори при нужда на клиента;

  • Вземане на документи от офиса на клиента;

  • Изготвяне на чуждоезични справки  

 Цени

 Цената е от съществена важност…

Счетоводното обслужване не е дреха с точен размер за да има конкретна цена. В дългогодишната си практика сме разбрали, че цените на счетоводните услуги се определят в зависимост от много фактори – типа бизнес, наличие на регистрация по ЗДДС,  брой персонал ( осигурени лица ), водене на склад,  и други поети ангажименти от страна на счетоводната кантора.

За да получите най – добрата за Вас цена се обадете на посочените телефони или изпратете кратък имейл с  вашите данни и описание на дейността Ви. Ние ще Ви потърсим с най- изгодното предложение.

Цената за Абонаментното счетоводно обслужване се определя индивидуално за всеки отделен клиент.

За стартиращи компании са предвидени  специални бонуси.

ЗАЩО ХАМИКС

Стремим се да работим на оптимални цени. Тези посочени в таблицата са ориентировъчни. За да получите най–точната оферта за цена е най–добре да изпратите запитване или да се срещнем лично. Не се колебайте, а ни позвънете, дори и само с конкретен казус. Може също така да ни изпратите запитване по Е-мейла. Отговорът, който ще получите, ще бъде напълно безплатен за Вас.

banner
Designconsult IT - design web motion outsourcing