Аутсорсинг на счетоводната дейност

Повечето български големи и средни компании разполагат с финансов ресурс да наемат и поддържат свой счетоводен екип, но претегляйки предимствата и недостатъците от тази възможност все по - често  аутсорсват счетоводството си на Специализирано счетоводно предприятие.

Ето някои от основните причини да възложите счетоводството си на счетоводна кантора.

На първо място е спестяването от осигуровки, заплати, оборудване на работни места, закупуване не счетоводен софтуер и счетоводна литература.

Второто е, че една счетоводна кантора не ползва платен отпуск, не излиза в болнични и винаги може да рзчитате на адекватно отношение

Обикновено в договорите за счетоводно обслужване е записано, че счетоводното предприятие носи отговорност за пропуски и грешки по негова вина. Това не може да бъде уговорено със счетоводител нает на трудов договор.

Специалистите работещи в счетоводна кантора са винаги една идея по квалифицирани, защото се сблъскават с доста повече казуси.

Аутсорсвайки обработката на ТРЗ ( персонала и работните заплати ) Вие запазвате изцяло пълна конфиденциалност на възнагражденията във вашата компания.

И последно, но не на полседно място голяма част от управителите се заблуждават, че наемайки счетоводител на трудов договор за 8 часов работен ден могат да имат по – голям конрол върху неговата работа. Това в никакъв случай не е така, защото естеството  на счетоводната работа е такова, че е трудно разбираемо за не счетоводители.

От всичко написано до тук е ясно, че има много ползи от аутсорсването на счетоводната дейност и за двете страни.

Designconsult IT - design web motion outsourcing