Счетоводство

Счетоводни услуги за Пловдив и областта

Хамикс БГ Ви предлага на разумни цени

 

Абонаментно счетоводно обслужване:

 • Осчетоводяване на приходни и разходни фактури;
 • Обработка на банковите извлечения и касови плащания;
 • Начисляване на амортизационите отчисления;
 • Начисляване на работните заплати;
 • Ежемесечно подаване на информация на клиента за данъчната му печалба или загуба;
 • Изготвяне на платежни за бюджета ако се налага;
 • Подаване на декларации към НАП .
 • Калкулиране на себестойност при производствените предприятия
 • Съдействие при одит ( когато се налага) Помощ при избор на одитор.

 

Личен състав и работна заплата:

При работата с Личния състав има няколко варианта. Всеки от тях обсъждаме с клиента за да достигнем до оптималния вариант.

Най - общо услугата включва

 • Изготвяне на  досиета на служителите;
 • Изготвяне на трудови  договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП;
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала;
 • Подаване на болничните листове в НОИ;
 • Изготвяне на всички необходими  служебни бележки и удостоверения
 • Консултациии и съвети относно трудовото законодателство;
 • Консултации и изготвяне на документи при  назначаване  или командироване на чуждестранни спечиалисти

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на Баланс, ОПР и всички справки касаеши годишната отчетност;
 • Попълването на Данъчната декларация и подаването и в НАП;
 • Подготвяне на документи за Търговския регистър.

 

Данъчна защита и консултации

 • Помощ при спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с НАП, НОИ, ревизори и др.
 • Представителство на фирмата при възстановяване на ДДС,  проверки и ревизии.
 • Консултации при прилагане на СИДДО
 • Всички клиенти на Хамикс БГ имат право на неограничен консулт в сферата на данъчното, трудовото и осигурителното право.

Не се притеснявайте да питате!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

 

Административни услуги

 • Изготвяне на различни видове договори при нужда на клиента;
 • Вземане на документи от офиса на клиента;
 • Изготвяне на чуждоезични справки

 

Други

Работим без притеснения и с удоволствие и  с чуждестранни клиенти. Имаме успешна прктика с фирми с Италианско и Гръцко участие

Довериха ни се фирми от  браншовете: производство, търговия, международна търговия, услуги, медицински услуги, ресторантьорство, свободни професии и юридически лица с нестопанска цел

 

Цени на счетоводни услуги

ЗАЩО ХАМИКС

Стремим се да работим на оптимални цени. Тези посочени в таблицата са ориентировъчни. За да получите най–точната оферта за цена е най–добре да изпратите запитване или да се срещнем лично. Не се колебайте, а ни позвънете, дори и само с конкретен казус. Може също така да ни изпратите запитване по Е-мейла. Отговорът, който ще получите, ще бъде напълно безплатен за Вас.

banner
Designconsult IT - design web motion outsourcing